Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội Phiên bản hệ thống 14.0+e

Thông tin về Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

OpenEduCat Core
Manage Students, Faculties and Education Institute
OpenEduCat Admission
Manage Admissions
OpenEduCat Fees
Manage Fees
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Odoo Web Login Screen
The new configurable Odoo Web Login Screen
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Admin page Configuration
Admin page configuration for simple user maintain purpose
Thực thi Mã Python
Installing this module, user will be able to execute python code from Odoo ERP.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam